Hydroizolace plochých střech a teras fólií

Střešní fóliové systémy

Fólie jsou určené pro pokrývání plochých i šikmých střech. • Fólie jsou vhodné jak pro nové objekty, tak i pro sanace starých střech. • Fólie jsou určeny pro vytváření hlavní hydroizolační vrstvy nepochůzných, pochůzných, pojížděných a vegetačních střech. • Na povrchu fóliové hydroizolace se nemají tvořit kaluže, kromě zadržení vody v oblastech spojů hydroizolačního materiálu (podélný spoj, příčný spoj, spoje v detailech) po určitou dobu, v závislosti na klimatických podmínkách (např. po dešti) • Hydroizolační bezpečnost je ve většině případů zajištěna 1 vrstvou fólie. V případě teras a vegetačních střech, kde je požadována velmi vysoká hydroizolační bezpečnost, lze uplatnit dvojitý systém s možností kontroly. • Fólie dlouhodobě odolávají běžně se vyskytujícímu přirozenému koroznímu namáhání. Jedná se zejména o expozici UV záření, tepelné energie, agresivitu běžně se v přírodě vyskytující vody, agresivitu ovzduší. • Fólie DEKPLAN 76, DEKPLAN 76 S, DEKPLAN 79 a doplňkové fólie DEKPLAN 70 a DEKPLAN X76 WALKWAY jsou odolné proti účinkům UV záření a vyhovují požadavkům na účinky umělého povětrnostního stárnutí. Fólie DEKPLAN 77 musí být po instalaci vždy celoplošně zakryta dalšími vrstvami, aby bylo zabráněno přímému působení povětrnostních vlivů. • Fólie DEKPLAN 76 S i DEKPLAN 76 jsou stejné materiálové báze (PVCP), ale každá fólie má své systémové komponenty a příslušenství a proto je nelze mezi sebou kombinovat (více viz tabulka 1.) • Fólie se svařují horkým vzduchem. • Fólie mají velmi dobrou rozměrovou stálost, vysokou odolnost proti průrazu, odolávají krupobití. • Fólie DEKPLAN 76 DEKPLAN 76 S jsou součástí střešních skladeb klasifikovaných jako BROOF(t3). Podrobnosti o jejich použití v požárně nebezpečném prostoru vždy konzultujte s pracovníky ATELIERu DEK. • DEKPLAN 77 je odolná proti prorůstání kořenů. • Systémové řešení zahrnuje sortiment pomocných prvků, ukončovacích profilů atd. • Hydroizolační vrstva má velmi nízkou plošnou hmotnost. 7 • Fólie z PVC-P se vyznačují nízkým difúzním odporem. • Fólie lze použít také jako doplňkovou vodotěsnící vrstvu šikmých střech, až třídy těsnost 1. Vždy je nutné posoudit vlhkostní režim skladby. Při navrhování střech s fóliemi DEKPLAN je nutné přihlédnout k chemické stabilitě materiálu. Není přípustné, aby fólie DEKPLAN přišly do přímého kontaktu s následujícími materiály: • pěnový a extrudovaný polystyren • pěnový polyuretan (polyisokyanurát) bez povrchové separační vrstvy • dehet • asfalt • pryž a EPDM • staré syntetické fólie* • organická ředidla • tuky a oleje * Staré syntetické fólie, včetně fólií na stejné materiálové bázi (z měkčeného PVC). Svařování fólie stejného výrobce je možné i po letech v rámci menších rozsahů (opravy záplatami případných defektů), opravy či vestavby nových prvků (např. komíny, světlíky) při použití ručního svařovacího přístroje. Svařované plochy musí být vždy suché a čisté. K očištění se používají čistící prostředky určené pro čištění PVC fólií. Po očištění je nutné nechat vlhkost odvětrat (cca 20 – 60 minut) a provést zkušební svar. Teplota a rychlost svařování se v tomto případě volí nižší než pro pro nové materiály. V případě dostavby objektu a potřeby napojení nové fólie na starou, doporučujeme tento spoj provést například v rámci atiky, dilatačního spoje, případně přes prvek z poplastovaného plechu. Hydroizolační fólie v originálním balení včetně palety musí být skladovány na suchém místě chráněném před vlhkostí, deštěm a sněhem. Každá role fólie DEKPLAN je opatřena CE štítkem, kde jsou uvedeny mimo technických parametrů také číslo šarže a číslo role. Doporučujeme uchovat čitelný CE štítek z role fólie nebo kopii, pro případné řešení reklamace. V rámci různých šarží hydroizolačních fólií DEKPLAN mohou být barevné rozdíly. Proto v případě požadavku na vzhled (barevnost) hydroizolace v ploše, je nutné použít role stejných šarží. Rozdíl v barevném vjemu může nastat i u výrobků stejné šarže, například otočením směru kladu fólie (z důvodu jiného úhlu odrazu světelných paprsků od povrchové struktury fólie), případně v detailech, proto je nutné zajistit správnou orientaci položení fólie. Rozdílnost může nastat v případě realizace v etapách (při opravách, přístavbách, atd.), proto je nutné, v takových případech, s rozdílem v barevnosti počítat. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partneři

RD MAREK s.r.o.

Rychlý kontakt

RD MAREK s.r.o.

Roman Marek

Na Kopci 193

537 05 Chrudim

web: www.rdmarek.cz

Email: r-marek@email.cz

Tel.: +420 777 912 079

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.